W najnowszym wydaniu:

01
Warszawska Gazeta 01/2023

Symptomy opętania

Ludzie muszą strzec się pełzającego wtargnięcia do ich umysłów technologii, biurokracji, uprzedzeń i masowych złudzeń. „Wolność i demokracja zależą częściowo od edukacji na rzecz wolności psychicznej – pomagania dzieciom i dorosłym w samodzielnym myśleniu i dostrzeganiu istoty problemu”.

Robin Koerner to psycholog społeczny, konsultant polityczny, mówca i autor. Z informacji zamieszczonych na stronie Huffington Post dowiadujemy się, że „praca Robina Koernera poświęcona jest zbliżaniu ludzi ponad podziałami politycznymi, z myślą o pozyskiwaniu zwolenników dla dobrych spraw. Koerner kieruje się przekonaniem, że więcej nas jednoczy jako ludzi i jako Amerykanów, niż dzieli jako zwolenników takich czy innych poglądów politycznych, a jeśli uda nam się znaleźć wspólny język i zrozumieć siły, które naprawdę napędzają zmiany polityczne, wówczas «We the People» [nawiązanie do konstytucji USA rozpoczynającej się słowami „my, naród” – R.K.] będziemy w stanie zrobić to, o co prosili nas Założyciele – utrzymać nasze naturalne prawa przeciwko władzy i jej
nadużyciom”.