W najnowszym wydaniu:

01
Warszawska Gazeta

CO Z TĄ MŁODZIEŻĄ?

Jacy jesteśmy? – dopytują mnie młodzi ludzie na spotkaniach autorskich. Odpowiadam, że to ja chciałbym wiedzieć, jacy oni są, i chciałbym, by oni sami mi to powiedzieli. Jednak oni się tylko uśmiechają tajemniczo, spoglądają jedni na drugich, sprawiają wrażenie, że kryją w sobie jakieś sekrety i badają, czy ja już je odkryłem. Właśnie, jakie jest najmłodsze pokolenie Polaków, które wchodzi w dorosłe życie? Czy da się rzetelnie na to pytanie odpowiedzieć? I czy wszelkie uogólnienia mają tu jakiś sens? Socjologowie i psychologowie społeczni natychmiast odpowiedzą, że da się powiedzieć dużo o współczesnej młodzieży. Bo nauka posiada odpowiednie narzędzia do badania. Pokolenie to nosi zresztą już właściwą nazwę. Nazywa się pokoleniem Z, cokolwiek to znaczy. Ale tak na ogląd nienaukowy, a przecież realny, codzienny, kiedy obserwujemy to pokolenie na ulicy, w kawiarni, w tramwaju, pociągu, czy w szkole, to jedno nie ulega wątpliwości. Jest to pokolenie oderwane od świata zewnętrznego. To stwierdzenie nie ma żadnego uzasadnienia naukowego, badawczego, ale jest wynikiem zwykłej, codziennej obserwacji. Podajmy kilka przykładów.

Otóż kiedy jadę tramwajem, a przede mną siedzi grupa młodych ludzi, wszyscy są wpatrzeni w komórki. Żaden, ale to dokładnie żaden, z nich nie przygląda się krajobrazowi na zewnątrz, nie interesuje go otaczająca przyroda, architektura, spacerujący ludzie, biegające psy i koty czy choćby chmury, słońce, księżyc. Podobnie się dzieje w pociągu, na ulicy, w bramie. Nawet jeśli jakaś młodziutka para przytula się do siebie, to czyni to, spoglądając w komórkę. I toczy urwaną rozmowę, wpatrzona w jakiś obrazek. A starsi tego nie robią? – zapyta słusznie Łaskawy Czytelnik. – A średnie pokolenie tego nie robi? – doda drugi. A i owszem, i średnie, i starsze pokolenie coraz częściej także tak robi, chyba jednak nie z taką zachłannością, z takim, powiedziałbym, zniewoleniem umysłów. Współczesna cywilizacja przeorała już porządnie naszą kulturę i obyczaje. A czym wyjątkowym charakteryzuje się to nowe pokolenie Z?

1 https://dokariery.pl/-/czym-interesuje-sie-dzisiejsza-mlodziez-

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokolenie_Z

3 tłum. Jacek Rzeźnikowski, współpr. Kazik Borkowski, red. Izabela Szaniawska

[Źródło: http://www.sssbpt.info/html/sum1990.htm].