W wydaniu

Dwa zdania do europoseł Mazurek

Nie wydaje się pani dziwne, że w okresie ostatnich kilku...

NABRANI NA BIEDNE DZIECI, CZYLI O WSCHODNIEJ GRANICY

Wykupowane wycieczki i wizy, które kosztują kilka tysięcy dolarów. Białoruskie...

AFA – ABSTRAKCYJNY FELIETON AKTUALNY

Konszachty a nie freundschaft & szorstka tolerancja – to relacje...

Gdzie są granice szaleństwa?

Kuriozalne hasła różnej maści środowisk spod ciemnej gwiazdy powtarzane...

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE WIELKIE, POLSKIE ZWYCIĘSTWO

Powstanie wielkopolskie może służyć za przykład tego, że Polacy...

PIĘŚĆ BOKSERA I MILICYJNA PAŁKA

Jestem pewien, że film „Mistrz” byłby murowanym kandydatem do...

LWOWSKIE MLEKO, LWOWSKI SER

Patrzę na wykonaną w czasach międzywojennych fotografię przekupek, sprzedających mleko...

1 WARSZAWSKA BRYGADA PANCERNA

Dziś znaczna część żołnierzy brygady pilnuje naszej wschodniej granicy....

Ucieczki z Polski Ludowej (cz. 2) TAM I Z POWROTEM Z MIKOŁAJEM KOPERNIKIEM

W 1985 r. opinię publiczną w Polsce poruszyła informacja o udanej ucieczce...

KRZYŻ ZASŁUGI DLA ZASŁUŻONEGO KAPŁANA

Ksiądz Bronisław Baranowski – penitencjarz Katedry Lwowskiej odznaczony został Krzyżem...

Libido serviendi

Spełniając błaganie arcybiskupa i potępiając apostazję, jakiej dopuściła się modernistyczna sekta, która tymczasowo okupuje Watykan, módlmy się do Pana w Trójcy Jedynego, Pana Historii, by zainterweniował ku naszej pomocy tak, by wrogowie nie pysznili się nad naszą niedolą i nie szydzi z kultu Wszechmogącego.

Kiedy protestantyzm na stałe zatriumfował w państwie Sinobrodego, Anglia stała się głównym eksporterem wywrotowych idei na kontynent. Ich pasem transmisyjnym były loże masońskie. Nowe ideologie były główną bronią Anglii, która za pomocą tajnej operacji znanej historii jako „Oświecenie” zdołała podkopać i zniszczyć absolutyzm Bourbonów. Początkowo głównym ideologiem masonerii był Voltaire, angielski agent wpływu, którego zawołaniem było: Écrasez l’infâme! Miał na myśli oczywiście wiarę w Jezusa Chrystusa, tego samego, którego wzywał na łożu śmierci. Z biegiem stuleci jednak stosunek masonerii do Kościoła katolickiego uległ przeobrażeniu. Tak że obecnie już nie chce go niszczyć, ale w myśl wskazówek G.H. Wellsa zawartych w „Otwartej konspiracji”: przejąwszy jego ciało kierownicze, transformować, używać jego struktur jako szalunku i zaplecza pod budowę nowych światowych porządków, nowej światowej religii. Obecnie najwyższa biurokracja kościoła jest kontrolowana przez masonerię, dążącą do wprowadzenia tego, co już oficjalnie nazywa się „Wielkim Resetem”. Trudno co do tego mieć jakiekolwiek wątpliwości, zawłaszcza w dziś w maju Anno Domini 2021.