W wydaniu

Katolicki wielki reset

Ostatnio przeprowadziłem kilka rozmów ze znajomymi księżmi z różnych środowisk....

Wiara w czasach zarazy

Czy za kilka, kilkadziesiąt lat będzie jeszcze komu chodzić...

NACJONALISTA KONTRA PROROK, CZYLI WYBÓR UKRAINY

Zapewne inaczej potoczyłaby się historia narodu ukraińskiego i stosunków...

Wrzawa nie tylko na Bliskim Wschodzie

Spoglądając na mapę obszaru postsowieckiego, ciężko nie dostrzec poszarpanych...

Łamanie ludzi

O zmianie podejścia do zasłania ust i nosa można napisać grubą...

AFA – Abstrakcyjny Felieton Aktualny

Dziś kurs ich – ściąć miliardy z UE!Wściek wsysa Borysa i rozpieraBudka...

Sędziowską Kastę toczy gangrena

Trzeba bić na alarm, ponieważ weszliśmy w Polsce w taki czas,...

Wielki Reset – teoria spiskowa czy agenda globalistów?

Wszelkie głosy mówiące o Wielkim Resecie, a więc w...

Wezwani do tablicy

Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale w ostatnim czasie zdecydowanie...

Kultura amerykańska wyklucza chrześcijan?

Przedmiotem ataków stały się chrześcijańskie organizacje charytatywne, w tym agencje...

Libido serviendi

Spełniając błaganie arcybiskupa i potępiając apostazję, jakiej dopuściła się modernistyczna sekta, która tymczasowo okupuje Watykan, módlmy się do Pana w Trójcy Jedynego, Pana Historii, by zainterweniował ku naszej pomocy tak, by wrogowie nie pysznili się nad naszą niedolą i nie szydzi z kultu Wszechmogącego.

Kiedy protestantyzm na stałe zatriumfował w państwie Sinobrodego, Anglia stała się głównym eksporterem wywrotowych idei na kontynent. Ich pasem transmisyjnym były loże masońskie. Nowe ideologie były główną bronią Anglii, która za pomocą tajnej operacji znanej historii jako „Oświecenie” zdołała podkopać i zniszczyć absolutyzm Bourbonów. Początkowo głównym ideologiem masonerii był Voltaire, angielski agent wpływu, którego zawołaniem było: Écrasez l’infâme! Miał na myśli oczywiście wiarę w Jezusa Chrystusa, tego samego, którego wzywał na łożu śmierci. Z biegiem stuleci jednak stosunek masonerii do Kościoła katolickiego uległ przeobrażeniu. Tak że obecnie już nie chce go niszczyć, ale w myśl wskazówek G.H. Wellsa zawartych w „Otwartej konspiracji”: przejąwszy jego ciało kierownicze, transformować, używać jego struktur jako szalunku i zaplecza pod budowę nowych światowych porządków, nowej światowej religii. Obecnie najwyższa biurokracja kościoła jest kontrolowana przez masonerię, dążącą do wprowadzenia tego, co już oficjalnie nazywa się „Wielkim Resetem”. Trudno co do tego mieć jakiekolwiek wątpliwości, zawłaszcza w dziś w maju Anno Domini 2021.