W najnowszym wydaniu:

01

Śmierć nadeszła nagle, czyli jak przestało istnieć miasto bogaczy

Jak na swoje czasy oba miasta były bogate, prężnie rozwijające się i pełne życia. Jak nasze współczesne metropolie. Wystarczyła doba, żeby nic z nich nie zostało.

Miasto miało system kanalizacyjny poprowadzony wzdłuż ulic. Woda do fontann ulicznych, term i bogatszych domów dostarczana była akweduktem. Budynki mieszkalne wyposażone były w zbiorniki impluvium, gromadzące deszczówkę. Zabudowa rozplanowana wzdłuż regularnej siatki ulic podzielona była na dziewięć sfer, z których każda pełniła określoną funkcję. Hotele i stajnie dla zwierząt jucznych rozlokowane były w pobliżu bram wjazdowych. Przy głównych ulicach usytuowano zajazdy i gospody. Przy ulicach ulokowane były domy mieszkalne z atriami i perystylami. Mieściły się tu także liczne sklepy, warsztaty, teatr, forum z bazyliką, kurią i świątyniami, trzy palestry i termy, amfiteatr z koszarami gladiatorów i wiele innych obiektów. Bogacze jak to bogacze mieszkali oczywiście na obrzeżach, w bogatych willach z ogrodami, fontannami i innymi cudami.
Jak zapewne część Czytelników już wywnioskowała, opisane wyżej miasto znajdowało się w Cesarstwie Rzymskim. Znajdowało, bo już go nie ma. Szanowny Czytelniku, czy wiesz już, o jakim mieście mowa?

Pompeje
Założone VII w. p.n.e. przez Osków (lud zamieszkujący m.in. Kampanię), następnie znalazły się pod panowaniem greckim, później (od 525 do 474 r. p.n.e) etruskim. Pod koniec V wieku p.n.e. zostało zdobyte przez Samnitów. Pod koniec IV wieku p.n.e. zawarły z Rzymem układ sojuszniczy, który zobowiązywał je do pomocy militarnej, ale pozostawiał Pompejańczykom autonomię, własne urzędy i język.
Pompeje powstały na stoku wzniesienia utworzonego przez prehistoryczną lawę. Położone były na wysokości 40 m n.p.m. nad rzeką Sarnus (obecnie Sarno). Jeszcze przed dominacją samnicką zostało przekształcone z niewielkiej osady rolniczej w miasto rozplanowane wokół trójkątnego forum. A potem były miastem coraz wspanialszym i coraz bogatszym, także z uwagi na posiadanie portu, co sprzyjało rozwojowi handlu. Do szczytu potęgi doszło w I w. n.e.