W najnowszym wydaniu:

01

Nowy Porządek Świata – Kontrola ludzi przez strach

W psychologii znane jest np. zjawisko jatrogenii, kiedy lekarz stawia pomyłkową diagnozę i pacjent zaczyna przejawiać symptomy charakterystyczne właśnie dla tej mylnie rozpoznanej choroby. Inny przykład sprzężenia psychiki z ciałem to efekt placebo, polegający na tym, iż pacjent, któremu podano w rzeczywistości neutralny środek, zaczyna zdrowieć, wierząc, że medykament naprawdę pomaga mu w walce z chorobą, wyjaśnia portal.

„Żadna pasja tak skutecznie nie pozbawia umysłu wszystkich zdolności działania i rozumowania jak strach”
Edmund Burke.

– Prognozy ministra zdrowia dotyczące koronawirusa wywołują lęk społeczny i przyczyniają się do wzrostu liczby zakażonych – mówił na antenie Polsat News prof. Piotr Kuna. Zdaniem prof. Kuny zaostrzenie działań zapowiadanych przez ministerstwo zdrowia nie jest odpowiednie, ponieważ Polacy mają słabą odporność i będą się zarażać. – „Wzrost zakażeń będzie postępował z powodu obniżonej odporności społecznej wywołanej między innymi lękiem” – mówił członek Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych.

Pandemia strachu
Aby dokładnie zbadać zależności zachodzące między zaburzeniem psychicznym jakim jest lęk a chorobami somatycznymi (cielesnymi) w latach 80. XX w. powstał specjalny interdyscyplinarny kierunek badań – psychoneuroimmunologia. Dzięki współpracy psychologów, biochemików, mikrobiologów, endokrynologów i neurofizjologów, możliwe jest odkrycie mechanizmów biochemicznych, które pośredniczą między czynnikami psychospołecznymi a powstaniem i rozwojem choroby somatycznej. Psychoneuroimmunologia bazuje na odkryciu, które dowodzi ścisłego związku trzech układów: odpornościowego, nerwowego i hormonalnego – pisze portal ABC Zdrowie.