W najnowszym wydaniu:

01

PRZYSZŁOŚĆ ŻYCIA. SAMI PÓJDZIECIE NA RZEŹ!

Przyszłość będzie polegała na znalezieniu sposobu na zmniejszenie liczby ludności. Zaczniemy od ludzi starych, ponieważ gdy tylko przekroczą 60-65 lat, ludzie żyją dłużej niż produkują, a to drogo kosztuje społeczeństwo. Następnie słabi, potem bezużyteczni, którzy nie pomagają społeczeństwu, bo zawsze będzie ich więcej, a przede wszystkim, na końcu, głupi. Eutanazja jest skierowana do tych grup. Będzie musiała być podstawowym narzędziem w naszych przyszłych społeczeństwach, we wszystkich przypadkach. Oczywiście, nie będziemy mogli wykonywać egzekucji na ludziach, ani budować obozów. Pozbędziemy się ich poprzez przekonanie, że jest to dla ich własnego dobra. Przeludnienie, bezużyteczne, jest czymś, co jest zbyt kosztowne z ekonomicznego punktu widzenia. Również ze społecznego punktu widzenia, jest o wiele lepiej, gdy ludzka maszyna zatrzymuje się nagle, niż gdy psuje się stopniowo. Nie będziemy też w stanie przetestować milionów spośród milionów ludzi pod kątem ich inteligencji, można się o to założyć! Znajdziemy lub wywołamy jakąś pandemię skierowaną do określonych ludzi, kryzys gospodarczy, prawdziwy lub nie, wirus dotykający starych lub grubych, to nie ma znaczenia, słabi będą mu ulegać, bojaźliwi i głupi będą w niego wierzyć i szukać leku. Upewnimy się, że leczenie jest dostępne, leczenie, które będzie rozwiązaniem. Selekcja idiotów dokona się wtedy samoistnie: sami pójdziecie na rzeź! (tłum. smk)