W najnowszym wydaniu:

Nadchodzi kontrrewolucja w edukacji? Koniec dominacji lewicy!

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami narodzin wielu projektów, które inicjują środowiska konserwatywne w Polsce. Czy możemy śmiało powiedzieć, że właśnie rozpoczyna się nasza ofensywa, mająca na celu odebranie lewicy dominacji w świecie edukacji i kultury?

Uniwersytet od morza do morza
28 maja na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja Collegium Intermarium, czyli „Kolegium Międzymorza” – uczelni wyższej powołanej z inicjatywy Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Na konferencji pojawili się liczni prelegenci z całej Europy Środkowo-Wschodniej, co odzwierciedla ideę przewodnią uniwersytetu. Nie bez przyczyny w nazwie placówki mamy „Międzymorze”, które odnosi się do dobrze znanej koncepcji współpracy krajów tego regionu w celu stworzenia przeciwwagi dla Zachodu, a w szczególności ekspansywnych Niemiec. Trudno nie ulec wrażeniu, że w obliczu zagrożenia nowymi prądami ideologicznymi, które zdołały już opanować państwa tzw. Starej Unii, zacieśnienie relacji może być również elementem szerszej strategii ocalenia podstaw naszej cywilizacji.