W najnowszym wydaniu:

01

Powstanie na półwyspie Shimabara, czyli japońska walka o wiarę

Doprowadzeni do ostateczności mieszkańcy półwyspu Shimabara i archipelagu Amakusa wszczęli bunt przeciwko ciemiężącym ich właścicielom ziemskim. Jednym z ważniejszych powodów tego zrywu było prześladowanie katolików.

Katolicyzm dotarł do Japonii za sprawą św. Franciszka Ksawerego, który do Kraju Kwitnącej Wiśni przybył w 1549 roku. Zaszczepienie nowej wiary nie było rzeczą łatwą, jednak na skutek wysiłków podejmowanych przez kolejnych misjonarzy, przyniosło spory sukces, a katolików w Japonii można było liczyć w setkach tysięcy.
Po początkowym powodzeniu katolicyzm natrafił jednak na silny opór wyznawców buddyzmu i szintoizmu. Lokalni przedstawiciele władzy byli też coraz bardziej podejrzliwi wobec Hiszpanów i Portugalczyków, a tymczasem wielu misjonarzy pochodziło właśnie z tych krajów. Wystarczały więc nawet niewielkie nieporozumienia i nieopatrznie wypowiedziane słowa, żeby zaogniał się konflikt między przedstawicielami obu, tak różniących się od siebie, światów. W takiej atmosferze japońscy katolicy podejrzewani byli o kolaborację z państwami Zachodu.

Prześladowanie
Pierwszy edykt skierowany przeciwko nim został wydany w 1587 roku przez regenta Toyotomi Hideyoshi. Od tego czasu chrześcijan zaczęto wyrzucać z urzędów, niszczono katolickie kościoły, a także zabraniano jezuitom głoszenia wiary. Prześladowania katolików – podsycane jeszcze przez protestantów przybywających do Japonii z ramienia Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej – z czasem tak przybrały na sile, że w 1597 roku w centrum Nagasaki ukrzyżowano 26 z nich. W tej grupie znalazło się trzech jezuitów narodowości japońskiej i sześciu franciszkanów obcokrajowców. Pozostali byli świeckimi Japończykami, którzy odmówili wyparcia się katolickiej wiary. Rok później zmarł Toyotomi Hideyoshi i rozpoczęła się walka o przejęcie władzy nad Japonią.
Chrześcijanie mieli nadzieję, że represje stosowane wobec nich zmaleją. Niestety, rozstrzygająca bitwa pod Sekigaharą z 21 października 1600 roku rozwiała ich marzenia, rozstrzygając nie tylko o dalszych losach Japonii, ale i tamtejszego Kościoła. Poległo w niej wielu katolickich wojowników, a zwyciężył Ieyasu Tokugawa, który wprowadził swoje porządki. Wielu tych, którzy chrześcijaństwo wyznawali nieszczerze, powrócili do religii swoich ojców. Katolicyzm został wyjęty spod prawa, kapłani wygnani, pisma głoszące nową wiarę spalone.