W najnowszym wydaniu:

01

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE WIELKIE, POLSKIE ZWYCIĘSTWO

Powstanie wielkopolskie może służyć za przykład tego, że Polacy w imię wolności potrafią nie tylko ponosić wielkie ofiary, ale i zwyciężać.

Przed powstaniem
W ostatnich dekadach przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości Wielkopolska funkcjonowała pod nazwą Prowincja Poznańska i należała do Prus. Wtedy właśnie, w czasie wzmożonej akcji germanizacyjnej, na terenie Wielkopolski zaczęły powstawać liczne organizacje, których zadaniem była praca na rzecz podtrzymania polskiej tożsamości tego regionu. Wśród nich ważną rolę odgrywały stowarzyszenia sportowe i skautingowe – jak np. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – które poza legalnymi zajęciami oferowały swoim członkom tajne szkolenia wojskowe.