W najnowszym wydaniu:

01

PAN COGITO W SEJMIE

„Smoleńsk” pokazał, że w wojnie psychologicznej przeciwko danemu narodowi nawet największe nieszczęście i katastrofę, jaka go spotyka, można wykorzystać do pogłębiania społecznych podziałów i dalszej dezintegracji narodowej więzi. Covid-19 to w istocie Smoleńsk 2.0, szatański samograj, gdzie wielu szatanów, specjalistów od zarządzania percepcją jest zaangażowanych. Lecz niezależni, krytykujący Brauna zdają się rzadko o tym pamiętać, o ile kiedykolwiek to do nich dotarło.

Zacznijmy od „arytmetyki współczucia”, ukazanej w wierszu Zbigniewa Herberta o tym, jak to „Pan Cogito czyta gazetę”. Mamy tam porównanie doznań, jakich doświadcza pan Cogito, czytając opis morderstwa w afekcie i doniesienie o śmierci 120 żołnierzy. Opis rodzinnej makabry daleko bardziej przemawia do wyobraźni pana Cogito, niż wiadomość o żołnierskiej hekatombie.