W najnowszym wydaniu:

01

4 SKRZYDŁO LOTNICTWA SZKOLNEGO

4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza powstało 1 października 2008 r. w ramach reorganizacji całego szkolnictwa wojskowego w Polsce. Ale była to tylko zmiana organizacyjna, bowiem w takiej czy innej formie dęblińska szkoła lotnicza istnieje od kwietnia 1927 r., kiedy to przeniesiono tu z Grudziądza Oficerską Szkołę Lotnictwa, szkolącą pilotów i obserwatorów (nawigatorów) na potrzeby ówczesnego lotnictwa wojskowego.

Zgodnie z ówczesną reformą w 1928 r., wszystkie szkoły oficerskie w Polsce przekształcono w szkoły podchorążych, bowiem nowy system przewidywał, że szkołę opuszcza sierżant podchorąży, kandydat na oficera. Otrzymywał on przydział do danej jednostki i przez rok był poddawany próbie na stanowisku oficerskim. Jeśli się sprawdził, był mianowany podporucznikiem.