W najnowszym wydaniu:

01

CZY JEST WZGLĘDNIE NORMALNIE?

Siadając do tego felietonu, dokładnie w połowie września, zastanawiam się, czy Szanowni Czytelnicy zaznajamiający się z nim w październiku (i później) dalej cieszą się względną wolnością od koronawirusowych restrykcji.