W najnowszym wydaniu:

01

SKLEPY GÓRNICZE, CZYLI PRAWIE JAK PEWEXY

Decyzją władz PRL 40 lat temu powstała specjalna sieć sklepów z artykułami przemysłowymi, przeznaczona dla pracowników kopalń węgla kamiennego. W czasach, gdy ogólnodostępne punkty handlowe świeciły pustkami z powodu kryzysu ekonomicznego niewydolnego ustroju socjalistycznego, górnikom zapewniono dostęp do jakże pożądanych wówczas towarów. Wśród ludzi ugruntowało to przekonanie, że górnicy są lepiej traktowani niż reszta społeczeństwa. Mało kto zdawał sobie sprawę, że możliwość dokonania zakupów w sklepie górniczym należała się tym, którzy decydowali się iść do pracy w kopalni w dni ustawowo wolne. Górnik mógł więc spędzić sobotę i niedzielę z żoną i z dziećmi, jednak wtedy nie kupiłby im lodówki czy pralki…