W najnowszym wydaniu:

Warszawska_Gazeta_04_2023

POLSKA AGENTKA TRZECH WYWIADÓW

Halina Szymańska, Krystyna Skarbek, Elżbieta Zawacka, Halina Szwarc, czy hr. Klementyna Mańkowska – wszystkie niezwykłej urody, inteligencji i odwagi. Należą do tej grupy bohaterów II wojny światowej, których życiorysy są gotowymi scenariuszami filmów szpiegowskich. Bez przesady można powiedzieć, że znacznie przyczyniły się do pokonania III Rzeszy Niemieckiej.

Halina Maria Szymańska – ps. Halina Czarnowska, Knopf – urodziła się 6 grudnia 1906 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Była jedyną córką Juliana Siennickiego, notariusza, wiceministra sprawiedliwości II Rzeczypospolitej i Haliny Kleyny. Jej pierwszym mężem był gen. Antoni Szymański, od 1932 r. ostatni attaché wojskowy w Berlinie II RP. Mieli trzy córki.