W najnowszym wydaniu:

01

Profesor z Francji demaskuje fałsz szczepień!

Zeznania złożone we francuskim parlamencie przez profesora Christiana Perronne, przez wiele lat przewodniczącego francuskiej Komisji Technicznej ds. Szczepień i wiceprzewodniczącego grupy ekspertów przy WHO ds. szczepień dla całego euroregionu WHO.
(wszystkie śródtytuły pochodzą od redakcji).

– Oddaję Panu głos

– Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca, Pani Minister, Szanowni Deputowani, to dla mnie zaszczyt być tu dziś. Chciałbym przypomnieć swoje doświadczenie zawodowe, m.in. jako przewodniczący Komisji ds. chorób zakaźnych Naczelnej Rady ds. Zdrowia Publicznego. Przez 15 lat doradzałem różnym rządom francuskim w zakresie zarządzania kryzysami zdrowotnymi i epidemiami. Byłem przez wiele lat przewodniczącym Komisji Technicznej ds. Szczepień. Dlatego kierowałem francuską komisją szczepień. Więc wbrew temu, co niektórzy twierdzą, wcale nie jestem antyszczepionkowcem, jestem w pełni za szczepieniami. Przez lata byłem nawet wiceprzewodniczącym grupy ekspertów przy WHO ds. szczepień dla całego euroregionu WHO, który wykracza poza Unię Europejską, bo obejmuje Rosję, wszystkie republiki środkowoazjatyckie, Turcję i Izrael. To ta poszerzona Europa WHO.