W najnowszym wydaniu:

01

Autorytarna twarz ekspertów medycznych

Gustave Le Bon w „Psychologii tłumu” pisał, że „wobec siły tłum staje się potulny”. Postępowania dyscyplinarne wobec lekarzy w Polsce w epoce COVID-19, koncentrujące się na walce z „nieprawomyślnymi” poglądami na temat metod zarządzania kryzysem koronawirusowym, wydają się zmierzać do totalnego podporządkowania lekarzy administracji rządowej, działającej zgodnie z zaleceniami WHO.

Autorytaryzm nie jest dobrą metodą zapewnienia sprawnego funkcjonowania służby zdrowia. Całkowite podporządkowanie intelektualne i emocjonalne medyków zewnętrznym autorytetom instytucjonalnym prowadzi do błędów, wątpliwych decyzji i niewykorzystania potencjału lekarzy i szpitali.