W najnowszym wydaniu:

01

Męczennicy II wojny światowej

Wanda Trudzińska urodziła się 23 czerwca 1911 r. w Trembowli (obecnie na Ukrainie), jako najmłodsze, dziesiąte dziecko Ludwika i Marceli Żydkowskiej.

TRUDNE DZIECIŃSTWO

Choć rosła w zamożnej, ziemiańskiej rodzinie, jej życie wcale nie było łatwe. Już jako czterolatka Wandzia została sierotą. Jej rodzice zmarli na tyfus. W czasie I wojny światowej dziewczynka była świadkiem śmierci stryja i stryjenki. Dramatyczne doświadczenia dzieciństwa zahartowały ją na trudy życia, a modlitwa i szczególne przywiązanie do Matki Bożej uwrażliwiły na bliźnich. Uczyła się najpierw u sióstr dominikanek w Tarnopolu, później u służebniczek w Trembowli. Była dobrą, pracowitą i inteligentną uczennicą. Wesołą, uczynną i ofiarną dziewczynką. Wychowywała ją ciotka.