W najnowszym wydaniu:

01
Warszawska Gazeta 26/2022

Wielki głód

Na początku lat 30. ubiegłego wieku, gdy Józef Stalin – przywódca komunistów na całym świecie, tyran, despota i zbrodniarz, do którego porównać można jedynie Hitlera, Mao i Pol Pota – wprowadzał na obszarze ZSRR swój wielki reset, czyli gwałtowną industrializację rustykalnego do tej pory kraju, wywołał sztucznie potworny głód, kosztujący życie co najmniej 8 mln ludzi, z tego połowa były to ofiary Wielkiego Głodu na Ukrainie.