W najnowszym wydaniu:

Warszawska Gazeta

Pozbawić władzy i ukarać zbrodniarzy!

Głównym celem „plandemii” Covid jest doprowadzenie do „kontrolowanego zniszczenia naszego systemu politycznego i gospodarczego”, aby stworzyć całkowicie niedemokratyczny, dystopijny Nowy Porządek Świata, w którym ci na szczycie zachowają swoją władzę i bogactwo, podczas gdy reszta ludzkości zostanie zredukowana do pozycji chłopów pańszczyźnianych.

dr Robert Kościelny

Ponad 200 tys. nadmiarowych zgonów z powodu błędnej (na pytanie czy świadomie i celowo błędnej winien odpowiedzieć sąd, a może nawet trybunał wzorowany na norymberskim) polityki antykowidowej, zatrzymanie gospodarki skutkujące wielkim kryzysem i niebotycznym wzrostem kosztów utrzymania, wzrost zaburzeń psychicznych zarówno u dzieci i młodzieży, jak dorosłych. Ponadto wprowadzenie terroru psychicznego, rozbijanie społeczeństwa poprzez napuszczanie jednych grup na drugie, prowokowanie do agresji między ludźmi, (ci, co nie noszą masek, winni być traktowani jak infamisi, stwierdził publicznie rzecznik Ministerstwa Zdrowia), wydobywanie z nich najbrutalniejszych instynktów przetrwania.

O drugą wiosnę ludów

Próby wprowadzania apartheidu sanitarnego przez urzędników i „ekspertów”, w tym z tytułami akademickimi, kłamstwa odnośnie do „pełnej skuteczności” i „całkowicie bezpiecznej” szczepionki. I last but not least – jawne, wręcz ostentacyjne, łamanie konstytucji przez premiera, ministra zdrowia, jak też funkcjonariuszy policji i innych urzędników państwowych, i to w tak istotnym jej segmencie jak ochrona praw i wolności. To tylko kilka powodów, dla których nie wolno nam, polskim obywatelom, zapomnieć o ostatnich dwu latach; należy ukarać tych, którzy popełnili zbrodnię na narodzie polskim i działali w sposób ewidentny wbrew jego interesom.