W najnowszym wydaniu:

01
Warszawska Gazeta

Wierny Jezusowi Królowi Polski

Ks. Tadeusz Kiersztyn, którego Bóg powołał do siebie w dniu
22 sierpnia 2012 r. w święto NMP Królowej Polski, to wierny apostoł Intronizacji Jezusa Króla Polski. Kapłan oddany całym swym życiem Bogu i Ojczyźnie. Do zakonu oo. jezuitów wstąpił w 1971 r. Studia z zakresu duchowości ukończył w Rzymie w 1980 r. Rok wcześniej otrzymał święcenia kapłańskie w Rzymie z rąk papieża Jana Pawła II. W zakonie jezuitów pełnił funkcję prefekta kleryków, a potem Krajowego Dyrektora Apostolstwa Modlitwy i redaktora naczelnego „Posłańca Serca Jezusowego”. Cały jednak czas specjalizował się w formacji duchowej świeckich.

W 1995 r. zwrócono się do niego z prośbą o zapoznanie się z postacią i pismami Rozalii Celakówny. W tym czasie pełnił obowiązki Krajowego Sekretarza Apostolstwa Modlitwy, którego zadaniem było szerzenie kultu Serca Jezusa w Polsce. Pełniąc te obowiązki, doskonale znał pisma Małgorzaty Marii Alacoque oraz zakres i praktyki kultu Serca Jezusa. Po zapoznaniu się z pismami i osobą Rozalii Celakówny zrozumiał, że ma ona inną misję powierzoną przez Boga, a mianowicie głoszenie kultu Jezusa Króla. Kult Serca Jezusa i kult Jezusa Króla różnią się w swoim przesłaniu, ale nie są ze sobą sprzeczne, lecz tylko się uzupełniają. Zdobyta wiedza o Rozalii Celakównie i jej pismach zachęciła ks. Tadeusza do podjęcia starań o otwarcie procesu kanonizacyjnego Rozalii, co nastąpiło 5 listopada 1996 r. Ks. kard. Franciszek Macharski otworzył proces kanonizacyjny Rozalii Celakówny na terenie archidiecezji krakowskiej. W przeciągu dwóch miesięcy ks. Tadeusz przy pomocy Fundacji Serca Jezusa, która była powodem w procesie, zgromadził i przygotował materiały potrzebne do procesu. Ks. Tadeusz był również członkiem Komisji Teologicznej w trakcie postępowania procesowego. Prośba o zamknięcie procesu została złożona w 2000 r. Po otwarciu procesu ks. Tadeusz zainicjował zbiórkę na złotą koronę dla figury Jezusa Króla, znajdującej się w głównym ołtarzu bazyliki Serca Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika, jako wotum dziękczynne za rozpoczęty proces beatyfikacyjny Rozalii Celakówny. Ofiarowana i nałożona na głowę korona Jezusa Króla została w terminie późniejszym zdjęta z głowy Jezusa Króla i ułożona u Jego stóp, gdyż jezuici uznali, że Panu Jezusowi wystarczy korona cierniowa.