W najnowszym wydaniu:

01
Warszawska Gazeta

ŚWIĘTO NARODOWE – DZIEŃ ŚWIĘTEGO
STEFANA I, KRÓLA WĘGIER

Dwudziesty sierpnia jest największym Świętem Narodowym Węgier spośród innych świąt, takich jak
15 marca – Święto Wiosny Ludów i 23 października – Święto Rewolucji 1956 r.

Święto to jest związane ze Stefanem I, założycielem państwa węgierskiego i zwykle rozpoczyna się mszą w bazylice św. Stefana w Budapeszcie. Po mszy odbywają się główne uroczystości państwowe na placu Lajosa Kossutha, a później pochody, parady, koncerty, a wieczorem, trwający około pół godziny, pokaz sztucznych ogni.

W kilku zdaniach nakreślę sylwetkę Stefana I króla Węgier.

Vajk syn Gejzy (po węgiersku GEZA) otrzymał na chrzcie imię Stefan (ISTVÁN). Będąc księciem Węgier z dynastii Arpadów, postanowił być królem i założyć państwo chrześcijańskie na wzór zachodni. Do tego samego wniosku doszedł polski król Bolesław Chrobry. Wiedzieli oni, że jeśli tego nie dokonają, to czeka ich los wielu pogańskich plemion, które przestały istnieć.