W najnowszym wydaniu:

01
Warszawska Gazeta

Bydlak na uniwersytecie, czyli antypolonita z pałką

Uniwersytet Jagielloński często funkcjonuje w powszechnej świadomości jako uczelnia założona przez świętą Jadwigę Andegaweńską. Tymczasem został on założony przez króla Kazimierza Wielkiego w roku 1364 r. jako druga po Uniwersytecie w Pradze uczelnia wyższa nowożytnej Europy. Dzięki fundacji świętej królowej został on odnowiony w Krakowie przez Władysława Jagiełłę i uzupełniony o Wydział Teologiczny.

Uniwersytet to miejsce wolnego głoszenia poglądów i nieskrępowanej dyskusji. W naukach humanistycznych jest to zazwyczaj dyskusja o wartościach. Tyle że „filozof” Jan Hartman nawet nie próbuje dyskutować, on atakuje i wyklucza. Szczególnym obiektem jego agresji stała się religia katolicka oraz Kościół Rzymskokatolicki. A wszystko to pod płaszczykiem stanowiska profesora na uniwersytecie, który Wydział Teologiczny zyskał już w 1397 r.