W najnowszym wydaniu:

01
Warszawska Gazeta

O WRZEŚNIU INACZEJ

Zasady, które legły u podstaw przyszłej hegemonii Stanów Zjednoczonych, były omawiane podczas drugiej Konferencji w Quebecu1, ale o nich mówi się dziś z pewnym zażenowaniem. Dla osadzenia jej w kontekście historycznym przypomnę, że kiedy się rozpoczynała, we wrześniu 1944 r., Powstanie Warszawskie broczyło ostatnią strugą krwi, a Zamek Królewski zamieniano metodycznie w stertę gruzu.

Henry Morgenthau junior był amerykańskim sekretarzem skarbu i swoje zasady przygotował dla powojennej Europy. Jego koncept szybko zyskał nazwę „planu Morgenthaua”2. Ale, nie patrzmy bezkrytycznie na to, co przedstawia nam Wiki czy jakakolwiek inna tuba propagandy anglosaskiej. Czytając w takich encyklopediach, na przykład o Operacji Flying Tigers, dowiemy się, że była to grupa ochotników, pilotów amerykańskich, „pomagających w walce Chin z agresją japońską”. Nie przeczytamy jednak o tym, że Henry Morgenthau zaaranżował wsparcie Chin dowodzonych ówcześnie przez Czang Kaj-szeka3, kwotą 100 milionów dolarów, właśnie na tę operację, zanim jeszcze wybuchła II wojna światowa. Warto przy tej okazji wspomnieć, że to właśnie Henry Morgenthau był pierwszym przewodniczącym konferencji w Bretton Woods i jako taki miał największy wpływ na powołanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, czyli Banku Światowego.

https://pl1.tv/media-cast/slawomir-m-kozak/

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Quebec_Conference

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Morgenthaua

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Czang_Kaj-szek

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/James_Forrestal

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Potocki_(ambasador)

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Léon_de_Poncins

7 https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Bullitt

8 https://pl1.tv/title/rzeznia-numer-5/

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Lindemann,_1st_Viscount_Cherwell

10 https://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_N._Kaufman