W najnowszym wydaniu:

01
Zakazana Historia 09/2022 - 10/2022

Japońskie gestapo

Kempeitai to żandarmeria wojskowa, której nazwę możemy przetłumaczyć jako Korpus Policji Wojskowej (KPW). Korpus działał w Cesarskiej Armii Japońskiej w latach 1881-1945. Znawcy problemu są zdania, że w swym okrucieństwie siły te dorównywały niemieckiej tajnej policji – gestapo. A może nawet przewyższały, zwłaszcza w okresie II wojny światowej?

Rodowód zbrodni

Kempeitai nie ograniczał się do armii, ale pracował także dla Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii. Powstał na mocy dekretu „Kempei Ordinance”, wzorowanego na francuskiej żandarmerii. Nota bene sama Cesarska Armia powstała przy współpracy z Francją i Prusami. Kodeks postępowania KPW był znany jako „Kempei Rei” i został spisany w 1898 r. Słowo „rei” z grubsza oznaczało „przykład”. Kodeks był 26 razy poprawiany, aż do czasu kapitulacji Japonii w 1945 r.

Początkową siłę Korpusu stanowiło 349 mężczyzn. Do ich zadań należało egzekwowanie poboru do wojska. Obowiązkowa i powszechna służba wojskowa została wprowadzona przez władze Japonii pod koniec XIX w., na wzór wspomnianych wyżej dwu krajów europejskich. Decyzja władz spotkała się z pewnym oporem wśród ludności Kraju Kwitnącej Wiśni, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie pobór zdolnych do pracy młodych mężczyzn sprawiał trudności rodzinom rolniczym.

1907 r. Kempeitai został wysłany do Korei, a jego zadaniem było pilnowanie porządku i dyscypliny w armii japońskiej. Nadal jednak Korpus działał również w Japonii. Strona War Gaming zwraca uwagę, że w tym czasie (czyli przed wybuchem II wojny światowej) Kempeitai funkcjonował w ramach „Tokko”, cywilnej tajnej policji.