W najnowszym wydaniu:

01
Warszawska Gazeta

Nigdy więcej kowidowego terroru!

Alliance for Human Research Protection (AHRP) to międzynarodowa sieć lekarzy i osób niebędących medykami, którzy są zaangażowani w przestrzeganie humanitarnych wartości i standardów etycznych zapisanych w przysiędze Hipokratesa, Kodeksie Norymberskim (1947) oraz Powszechnej Deklaracji UNESCO o Bioetyce i Prawach Człowieka (2005), mówiącej że: „Każda medyczna interwencja profilaktyczna, diagnostyczna i terapeutyczna może być przeprowadzana wyłącznie za uprzednią, dobrowolną i świadomą zgodą zainteresowanej osoby, w oparciu o odpowiednie informacje”.

Spotkanie „wielkiej trójki” w Davos

Na stronie tej organizacji możemy znaleźć zapis konferencji, jaka miała miejsce 23 stycznia 2022 r. w Brukseli. Tytuł spotkania z dziennikarzami brzmiał: „Wezwanie do Europy: stawką jest przyszłość naszych dzieci”. Celem konferencji było przedstawienie prasie oraz mieszkańcom Kontynentu szerokiego zakresu problemów, przed którymi stoimy dzisiaj, zwłaszcza w kontekście wydarzeń mających miejsce w czasie „pandemii”. Wydarzeń będących brutalną ingerencją w demokrację, prawa obywatelskie, wolności konstytucyjne. Poniewierających godność ludzką i doprowadzających do setek tysięcy (jeśli nie kilku milionów) zgonów nadmiarowych w Europie (w Polsce liczba ofiar błędnej i obłędnej polityki narzuconej obywatelom sterroryzowanym strachem wyniosła co najmniej 200 tys. ludzi).