W najnowszym wydaniu:

Warszawska_Gazeta_04_2023
Warszawska Gazeta 46/2022

Jawne niemieckie bezprawie

Blokowanie przez niemiecką Unię należnych Polsce funduszy europejskich, żyrowanych także przez rząd polski, w ramach projektu „odbudowy” i w ramach „spójności”, jest coraz trudniejsze do uzasadnienia. To jawne niemieckie bezprawie i nikt w Europie nie ma już co do tego złudzeń. Zwłaszcza w warunkach ogromnego zaangażowania się państwa polskiego i Polaków w pomoc walczącej Ukrainie.