W najnowszym wydaniu:

01

STOP GLOBALIZACJI POLSKI

Jedyna agenda, która może nas uratować od największej, dziejowej tragedii, i którą proponuję dla polskiego państwa i narodu winna zawierać się wokół hasła – „Stop globalizacji Polski”!

Pojawiają się ostatnio w naszym kraju inicjatywy, które sterników sceny politycznej z pewnością nie zaskakują, ale mogą wprowadzać pewien zamęt w głowach zwykłych ludzi, potencjalnych wyborców. Mam oczywiście na myśli takie przedsięwzięcia. jak „Stop ukrainizacji Polski” posła Grzegorza Brauna i „Stop amerykanizacji Polski” doktora Leszka Sykulskiego. Nie chcę w tym miejscu rozważać słuszności owych postulatów, każdy z nich bowiem wskazuje zagrożenia dla przyszłości narodu i państwa polskiego, jakie mogą wynikać z nadmiernego ulegania powszechnej dziś politycznej poprawności, i w sposób oczywisty przemawiają do Polaków obawiających się o przyszłość własną, swoich dzieci czy wnuków. Zaskakiwać może, co najwyżej, pewna niekonsekwencja w działaniu środowisk skupionych wokół tych idei, gdyby na to spojrzeć z szerszej perspektywy. Przeciętny wyborca mógłby wówczas odnieść wrażenie pewnego rodzaju schizofrenii i zapewne wielu doświadcza takiego właśnie uczucia.

https://pl1.tv/media-cast/slawomir-m-kozak/

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Christine_Anderson

2 https://www.youtube.com/watch?v=KTsBKh2XVLY

3 https://www.youtube.com/watch?v=GNh3w9-NtwY

4 http://www.ninehundred.net/~jveon/JOAN-VEON-INTERVIEW-WITH-MAURICE-STRONG.htm