W najnowszym wydaniu:

01
Warszawska Gazeta

SKANDAL! Kolejny lekarz pozbawiony prawa wykonywania zawodu

Mamy złudne wrażenie normalizacji sytuacji popandemicznej w służbie zdrowia, dopóki nie zderzymy się z rzeczywistością, wcale nie marginalną. W dniu 19 grudnia Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie, działając na podstawie donosu Michała Biedziuka i w oparciu o opinię największego panikarza pandemicznego dr. Pawła Grzesiowskiego, w trybie niejawnym wydał wyrok pozbawiający dr. Zbigniewa Martykę prawa wykonywania zawodu przez rok.

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie jest lek. Jerzy Sławiński, Okręgowemu Sądowi Lekarskiemu przewodniczy lek. Bożena Kozanecka. Jeszcze nie dotarły do mnie nazwiska składu sędziowskiego, wydającego haniebny wyrok na lekarza, którego wszystkie wypowiedzi, (z których uczyniono zarzut rozmijania się z aktualną wiedzą medyczną), zgodne były z opublikowanymi wynikami badań.

Lekarze Nieujarzmieni przeciwstawiający się szerzeniu paniki pandemicznej pomimo zmiany władz Naczelnej Izby Lekarskiej i Okręgowych Izb Lekarskich, nadal poddawani są presji propandemicznych środowisk, w których funkcjonują. Szerzy się donosicielstwo do organów samorządu lekarskiego, Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Sądów Lekarskich, z których część ochoczo podejmuje działania opresyjne wobec Lekarzy Nieujarzmionych.

Przeglądam imienną listę donosicieli opublikowaną na stronie psnlin.pl. Donosicielami w większości są lekarze z różnym statusem zawodowym i naukowym. Chociaż wszyscy zasługują na spopularyzowanie na swoistej liście „hańby zawodowej”, wymienię na razie tylko profesorów: prof. Andrzej Matyja, były szef NIL, doniósł na prof. Andrzeja Frydrychowskiego, prof. Bronisław Stawarz doniósł na dr. Zbigniewa Hałata, prof. Krzysztof Filipiak doniósł na lek. Ewelinę Gierszewską z Chojnic.