Zapiski polityczne

Formuła zapisków (notek, strzępów, marginaliów) nie pozwala na rozwinięcie tematu jak w normalnym artykule, staram się zasugerować tylko problem, przedstawić opinię, często pod prąd głównej narracji. Tak jest też z kwestią wojny na Ukrainie i naszych, polsko-ukraińskich, relacji. Ciężko w kilkunastu zdaniach nakreślić szerszy kontekst, dziś więc spróbuję poświęcić temu tematowi więcej miejsca, zbliżają się bowiem decydujące tygodnie wojny,...
A lipiec tamtego lata sprzed wieku był gorący także w wymiarze politycznych wydarzeń. 7 lipca 1922 r. prawica, pozyskawszy głosy centrum, doprowadziła w Sejmie do odwołania rządu związanego z niepodległościową lewicą premiera Śliwińskiego. Po kilku patowych dniach doszło do rozmów Naczelnika Państwa z marszałkiem sejmu Trąmpczyńskim (12 lipca), w czasie których Piłsudski oświadczył, że nie stoi po żadnej stronie sporu, podejmie...
Wehikułem wstecz, czerwiec 1922! Po spokojnym maju 1922 r., opisanym w ostatnim odcinku, czerwiec przyniósł wiele znaczących wydarzeń, a zaczął się „nikotynowo’’. 1 czerwca 1922 r. Sejm Ustawodawczy pod przewodnictwem marszałka Trąmpczyńskiego, późniejszego marszałka Senatu (Sejm I kadencji II RP rozpocznie funkcjonowanie dopiero od 28 listopada 1922 r.), przyjął ustawę o Polskim Monopolu Tytoniowym, wprowadzającym wyłączność państwa w produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych. Od...
Powinien wyznaczyć? Jeśli nie teraz, to kiedy?! Nikt, komu na sercu leży dobro Polski, nie ma chyba wątpliwości, że obozem politycznym, w którym można pokładać największą ufność i nadzieje na pomyślność Polski i jej bezpieczeństwo – jest polityczne środowisko, któremu od ponad trzech dekad lideruje Jarosław Kaczyński, od roku 1990 z PC, a od 29 maja 2001 r. (wkrótce 21 lat!) – Prawo...