W najnowszym wydaniu:

01
Warszawska Gazeta 04/2023

Przeciwko dialektyce

Za śmierć na zawał, rozlany wyrostek czy krwotok nie wini się lekarzy, którzy pod pretekstem pandemii bezdusznie odmówili chorym pomocy, lecz obwinia się wyłącznie przeciwników szczepień i niezaszczepionych. Podobnie jak za spadek mleczności krów w średniowieczu odpowiadały wyłącznie czarownice.

Izabela Brodacka-Falzmann
W czasach realnego socjalizmu popularne były w Polsce „odpowiedzi radia Erewań”, czyli anegdoty lepiej opisujące komunistyczną rzeczywistość niż najbardziej wnikliwe analizy socjologiczne. Nie mogę się oprzeć pokusie zacytowania jednej z nich, i to po rosyjsku, bo tylko w tym języku ma właściwy smak.

Na marginesie. Pisałam ostatnio o formowaniu psychozy tłumu. Stosunek do Rosji i do Putina jest tego najlepszym przykładem. Nikt z nas nie ma i nigdy nie miał wątpliwości co do złowrogiej roli, jaką odgrywa ten człowiek we współczesnym świecie. Tyle że dopiero gdy zadekretowano nienawiść do Rosji i do Putina, szerokie masy ogarnęła autentyczna psychoza. Odwołuje się nawet koncerty muzyki rosyjskiej. Zastanówmy się – czy zbrodnie Hitlera unieważniają muzykę Bacha? Dobrze, że program dokumentalny „Nasz człowiek w Warszawie” pokazał, jaki stosunek do Putina mieli nasi prominentni politycy, choćby po katastrofie smoleńskiej czy nawet po zajęciu Krymu i rosyjskich zbrodniach popełnianych w Czeczeni. Teraz im się odmieniło i śledzą z gorliwością inkwizycji odstępstwa od zadekretowanej i powszechnie kultywowanej nienawiści do wszystkiego, co rosyjskie.

Wracając do radia Erewań. Słuchacz zadaje pytanie: будут ли при коммунизме деньги? I odpowiedź: югославские ревизионисты утверждают, что будут. Китайские догматики утверждают, что нет. Мы же подходим к вопросу диалектически: у кого будут,
а у кого и нет.
Dla nieznających języka tłumaczę: czy w komunizmie będą pieniądze? – jugosłowiańscy rewizjoniści twierdzą, że będą. Chińscy dogmatycy twierdzą że nie. Natomiast my podchodzimy do tego problemu dialektycznie: jedni będą mieli pieniądze, a inni nie.