W najnowszym wydaniu:

01
Warszawska Gazeta 20/2022

Wszystkie wojny są wojnami banków

Co najmniej od czasu pojawienia się na rynku czytelniczym książki Pierre de Villemaresta „Źródła finansowe komunizmu i nazizmu, czyli w cieniu Wall Street” (1984), teza jakoby bankierzy byli głównymi sponsorami komunistycznej i hitlerowskiej ideologii, a co za tym idzie niewyobrażalnych cierpień miliardów ludzi, jeśli nie uzyskała dominującej pozycji w sferze wyjaśniania przyczyn wybuchu II wojny światowej, to coraz częściej brana jest pod uwagę jako jedna z teorii wyjaśniających, dlaczego Europejczycy porwali się na siebie i zwarli w tak śmiercionośnym boju, mimo doświadczeń z Wielkiej Wojny, mówiących, że współczesne konflikty totalne to zagłada, kalectwo i niewyobrażalne cierpienie milionów, głębokie traumy całych pokoleń, zniszczenia zasobów kulturalnych i materialnych.