W najnowszym wydaniu:

„Warszawska Gazeta” po dwóch latach przerwy wróciła na Jasną Górę

Jesteście dobrem. Dobrem, nie boję się tego powiedzieć – naszej Ojczyzny”, mówił do redaktorów „Warszawskiej Gazety” w czasie specjalnej prelekcji poświęconej roli prawdy w działalności mediów, ks. dr hab. Jan Koclęga.

Po dwóch latach przerwy spowodowanej przez pandemię i obostrzenia zamykające przed ludźmi nawet kościoły, „Warszawska Gazeta” wróciła na Jasną Górę.W piątek 17 czerwca o godz. 13.30 na Mszy świętej byli obecni redaktorzy „Warszawskiej Gazety” oraz Czytelnicy dosłownie z całej Polski. Wielu przemierzyło setki kilometrów.

Mszę świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawił dla nich i homilię wygłosił ks. kanonik dr hab. Jan Koclęga. W homilii mówił o roli prawdy w życiu ludzi, a zwracając się bezpośrednio do obecnych na Mszy dziennikarzy „Warszawskiej Gazety”, o misji tego, jak powiedział – szlachetnego tygodnika.

Po Mszy, zgodnie z tradycją pielgrzymowania „Warszawskiej Gazety” odbyło się spotkanie w Kaplicy Różańcowej. Zabierając głos na tym spotkaniu, ks. prof. Jan Koclęga powiedział m.in. „Naga prawda o Bogu, który miłuje, naga prawda o człowieku, jego godności, jego powołaniu do życia w świętości, o jego powołaniu do świętości, o jego przeznaczeniu wiecznym, naga prawda o tym, że człowiek jest człowiekiem od momentu poczęcia do naturalnej śmierci jest nie do przyjęcia. (…) Człowiek, który nie ma dostępu do prawdy, jest niewolnikiem, bo kłamstwo czyni nas niewolnikami. Stąd taki głęboki pokłon w kierunku Państwa Redaktorów, że próbujecie czynić nas wolnymi. Dajecie nam prawdę. Tak. Nie boję się tego powiedzieć. „Warszawska Gazeta” jest gazetą prawdziwą”.

Zaś składając życzenia redakcji „Warszawskiej Gazety” powiedział: „Życzę Państwu, abyście to wielkie dzieło, które jest waszym dziełem – „Warszawską Gazetę” tu na nowo jeszcze raz przemyśleli, jeszcze raz Panu Bogu zawierzyli, jeszcze raz prosili Ducha Świętego o potrzebne łaski dla was. Jesteście dobrem. Dobrem, nie boję się tego powiedzieć – naszej Ojczyzny”.

Głos zabrał także redaktor naczelny Piotr Bachurski, który opowiedział o dwóch ostatnich latach pracy „Warszawskiej Gazety” i stanowisku tygodnika wobec obecnych wydarzeń na arenie politycznej krajowej i międzynarodowej, a także redaktorzy Mirosław Kokoszkiewicz i Marcin Hałaś.

Obszerna relacja zdjęciowa i fragmenty wystąpień, także ks. kan. Jana Koclęgi, już w najbliższym wydaniu „Warszawskiej Gazety”.