W najnowszym wydaniu:

01
Warszawska Gazeta

CENZURA WIECZNIE ŻYWA

Z krótkiego fragmentu tekstu, którego zabrakło w polskojęzycznej wersji internetowej encyklopedii, bardzo wiele można wywnioskować. Między innymi o daleko posuniętej naiwności tych wszystkich, którzy wierzyli w gwarancje składane nam przez naszych sojuszników.

Sierpień to miesiąc, w którym toczymy gorące dyskusje na temat Powstania Warszawskiego. Na ogół, wcześniej czy później, w tych rozmowach dochodzimy do kwestii zdrady, jakiej dopuścili się wobec Polski nasi ówcześni alianci. Do konferencji teherańskiej przede wszystkim, jako tej, podczas której przesądzono losy Polski, już na przełomie listopada i grudnia 1943 r., na wiele miesięcy przed wybuchem Powstania. Późniejsze, jałtańska i poczdamska, przypieczętowały tylko ustalenia wcześniejsze. Jednak mało kto sięga dalej wstecz, do tzw. konferencji w Quebecu, na którą nie przybył Stalin, ale już był zaproszony przez jej inicjatorów. Konferencja była oczywiście ściśle tajna, nosiła kryptonim „Quadrant” i odbyła się w dniach 17-24 sierpnia 1943 r., czyli prawie na rok przed zrywem w Warszawie. Teoretycznie zorganizowali ją przywódcy Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady, ale kanadyjski premier William Mackenzie King1 był tylko gospodarzem, zapewniał miejsce i kwestie techniczne, a do rozmów nie został nawet włączony, bo przecież Kanada nie była nigdy równoprawnym partnerem dla ChurchillaRoosevelta. Już wówczas powojenne losy świata kreśliła wielka trójka, pomimo formalnej nieobecności na tym sabacie przywódcy Związku Sowieckiego. To wtedy dopinano szczegóły dotyczące inwazji na Francję, czyli operacji „Overlord”2, usunięcia Włoch z sojuszu państw Osi i zajęcia ich wraz z Korsyką, omawiano plany współpracy w budowie bomby atomowej, ale też kwestię posunięć wobec Japonii. O tym wszystkim możemy przeczytać w Wikipedii, choć pomiędzy angielską wersją3 hasła „Konferencja w Quebecu”, a polską4 istnieje pewna różnica. W naszej wersji językowej pominięto jeden istotny fragment.

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Lyon_Mackenzie_King

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Overlord

3 https://en.wikipedia.org/wiki/First_Quebec_Conference

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencja_w_Québecu_(1943)

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_L._Ickes

6 https://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/trachtenberg/methbk/ickes.pdf

7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Ład

8 https://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_Niemiec_na_ZSRR

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_H._McCollum

10 „Day of Deceit: The Truth about FDR and Pearl Harbor”, Robert Stinnett, Touchstone, 2000.

11 https://www.oficyna-aurora.pl/zapowiedzi