W najnowszym wydaniu:

01
Wydanie

Weterani komunizmu w zwierciadle roku 2022

Jak uchwycić działania komunizmu w Polsce i jego skutki? Jak zrozumieć rolę środowisk intelektualnych, zwłaszcza literackich w „utrwalaniu komunizmu w Polsce, a następnie w zakłamywaniu tejże roli”. Temat wymaga intelektualnej odwagi. Niejednego ryzykanta spotkała salonowa anatema.

„Kisielewski zwraca przy okazji uwagę, że tacy weterani stalinizmu w kulturze polskiej, jak Kott, Ważyk, Andrzejewski czy K. Brandys, przechodząc poprzez rewizjonizm na pozycję opozycyjnych „autorytetów moralnych”, przez moment nawet nie pomyśleli o zwrocie dóbr materialnych, którymi zostali wyróżnieni przez władze stalinowsko-bierutowskie. Podkreśla zarazem ich wrogość wobec całkowicie zdeptanego brutalnymi prześladowaniami ubeckimi niepodległościowo-narodowego nurtu opozycji” – czytamy w recenzji prof. Andrzeja Nowaka książki prof. Tadeusza Kisielewskiego „Październik 1956 – punkt odniesienia” (2001).

Recenzję w „Arcanach” (6/2002) zatytułował „Zrozumieć PRL”.

Jak uchwycić działania komunizmu w Polsce i jego skutki? Jak zrozumieć rolę środowisk intelektualnych, zwłaszcza literackich w „utrwalaniu komunizmu w Polsce, a następnie w zakłamywaniu tejże roli”. Temat wymaga intelektualnej odwagi. Niejednego ryzykanta spotkała salonowa anatema.