W najnowszym wydaniu:

01
Warszawska Gazeta

Mobbing w Naczelnej Izbie Lekarskiej

Odwołanie dr Martynowskiej odrzucone

16 września odbyła się w Warszawie rozprawa odwoławcza od orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Jak się właśnie dowiedziałam, odwołanie od tego orzeczenia zostało odrzucone.

Historia zatoczyła koło. Lekarze walczący o przywrócenie samorządu lekarskiego, zlikwidowanego przez komunistów w roku 1950, zapewne nie przypuszczali, jak będą działały izby lekarskie 30 lat po ich reaktywacji. Przypomnijmy, że komuna nie chciała samorządu lekarzy, gdyż wykazywali oni wobec totalitarnej władzy niezależność. Ustawę o izbach lekarskich uchwalono 17 maja 1989 r. Dzisiaj, mając pełnię kompetencji do decydowania o sprawach środowiska, izby dobrowolnie stały się swoistą agendą WHO i innych organizacji międzynarodowych. Jednym z przejawów tego uzależnienia jest wytaczanie procesów dyscyplinarnych lekarzom, którzy mają krytyczny stosunek do proponowanych przez te organizacje przepisów pandemicznych.

Są oni oskarżani o naruszanie godności zawodu, podważanie zaufania do niego oraz propagowanie postaw antyzdrowotnych. Pisałam ostatnio o karygodnym postępowaniu wobec 114 lekarzy, którzy podpisali apele do władz: