Każdy zbój ma swój strój

Co każe ludziom zamożnym podszywać się pod biedotę? Jakie potrzeby zaspakaja zlew imitujący brud i zaniedbanie? Co chcemy w ten sposób przekazać światu? Dość naiwne i chyba nieprawdziwe jest wyjaśnienie, że ludzie, którzy się dorobili i zdobyli wyższą pozycję społeczną, manifestują, czy zaspakajają w ten sposób przywiązanie do dawnej pozycji, tęsknotę za dawną biedą. Odwiedziłam […]

KASZA vs. ELITA

Czy po październiku ’56, którykolwiek z podpisanych pisarzy, przeprosił Kościół za udział w nagonce? Okazał współczucie torturowanym księżom? Wszystkie najważniejsze peerelowskie gazety z 30 lub31 grudnia 1956 roku, w tym „Trybuna Ludu”, „Życie Warszawy” i krakowski „Dziennik Polski”, na stronie drugiej zamieściły jednobrzmiąco informację: Uchylenie wyroku w sprawie biskupa Kaczmarka Najwyższy Sąd Wojskowy – uwzględniając wniosek Naczelnego Prokuratora Wojskowego – uchylił […]

Co dalej z Kościołem po śmierci Benedykta XVI?

Muszę przyznać, że pisanie o tym temacie nie przychodzi mi łatwo, ale czuję, że muszę go poruszyć, bo dla nas – wierzących, polskich patriotów, prawicowców i katolików – jest bardzo ważny. Papież Benedykt XVI W mojej opinii Benedykt XVI – Joseph Ratzinger był zarazpo Karolu Wojtyle – Janie Pawle II jednym z najwybitniejszych papieży w całej historii papiestwa. Polakom było trudno go na początku […]

SKANDAL NA UKRAINIE!

Szuchewycz pod choinkę! W Tarnopolu zostanie wzniesiony nowy pomnik Romana Szuchewycza – głównodowodzącego UPA i rozkazodawcy ludobójstwa wołyńskiego. Oto miara prawdziwej wdzięczności Ukrainy dla Polski i Polaków! „W centrum Tarnopola, obok (gmachu) obłasnej (czyli wojewódzkiej) rady wzniesiony zostanie pomnik dowódcy UPA Romana Szuchewycza. W taki sposób deputaci (radni) wyrazili wdzięczność dla zasług Romana Szuchewycza w walce o niepodległość Ukrainy” – poinformował ukraiński portal […]