Teoria Spisku

Zamiast trafić na karty podręczników historii, trafiliby za kraty zakładów penitencjarnych. Zamiast analizą stanu konta, musieliby się zająć analizą regulaminu więziennego. Bo normalność oznacza dla kanalii same zgryzoty. Ci ludzie będą spiskować przeciw wolności. Już to robią. O czym jest poniższy tekst. Przez dwa lata wszystkie polskie przekaziory (zarówno partyjne, jak bezpartyjne, wierzące i niewierzące), wzorem...
Publicysta Łukasz Warzecha zauważył: „bez żadnej przesady można mówić o kowidowej cenzurze oraz nękaniu osób ośmielających się mieć inne zdanie. W Polsce przybrało to bardzo konkretny, instytucjonalny wymiar w postaci wzywania «niepokornych» lekarzy na przesłuchania przed Naczelną Izbę Lekarską”. Interes polityczny ponad interes narodowy Dalej baczny obserwator polskiego życia polityczno-ekonomicznego pisze: „Ze strony polityków pojawiały...
Doradca Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) Yuval Noah Harari zauważył: „Technologia może zakłócić ludzkie społeczeństwo i sam sens ludzkiego życia na wiele sposobów, od stworzenia globalnej bezużytecznej klasy po wzrost kolonializmu danych i dyktatur cyfrowych”. Jak wielka, według cytowanego filozofa, jest siła nowych technologii w transformowaniu świata i kształtowaniu sposobów, w jakich ludzkość postrzega rzeczywistość – ba, „tworzeniu” ludzkości na nowo! – świadczy...
Alliance for Human Research Protection (AHRP) to międzynarodowa sieć lekarzy i osób niebędących medykami, którzy są zaangażowani w przestrzeganie humanitarnych wartości i standardów etycznych zapisanych w przysiędze Hipokratesa, Kodeksie Norymberskim (1947) oraz Powszechnej Deklaracji UNESCO o Bioetyce i Prawach Człowieka (2005), mówiącej że: „Każda medyczna interwencja profilaktyczna, diagnostyczna i terapeutyczna może być przeprowadzana wyłącznie za uprzednią, dobrowolną i świadomą zgodą zainteresowanej osoby, w oparciu...
Wywoływanie strachu i zamieszania jest niezbędne do przeprowadzenia masowej kontroli umysłu i jest to czynnik, którego wielu ludzi absolutnie nie chce rozpoznać lub wziąć pod uwagę. Jeden z podstawowych tematów poruszanych w „Teorii Spisku” dotyczy propagandy, prania mózgu, próby wzięcia go na krótką smycz przez wysokiej klasy hochsztaplerów. A wszystko to w celu uczynienia z nas tresowanych małp, skaczących z gałęzi na gałąź...
Hasło powszechnego i całkowitego bezpieczeństwa stało się modne i jest lansowane z uporem maniaka, a właściwie psychola, który pod pozorem uchylenia ludziom nieba wpędza ich do zagrody, aby wygodnie i „bezpiecznie” właśnie strzyc barany „dla ich własnego dobra”. Tak jest w przypadku kowida, tak też jest w przypadku klimatu i innych pomysłów światowej gangsterki. Pod koniec wrześnie miał miejsce Światowy Szczyt Innowacji dla...
Okultyści służą diabłu. Jego (i ich) cechą istotną jest kłamstwo, przewrotność, świat postawiony do góry nogami, rzeczywistość à rebours. Poprzez kreowanie takiej zdecydowanie nierzeczywistości okultyści chcą osiągnąć swój cel – panowanie nad światem. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!...
Ludzie, którzy zaangażowali się w sianie strachu, paranoi, psychozy, wymuszania na ludziach akceptacji (przynajmniej milczącej) dla blokad, masek i wstrzykiwania preparatów medycznych dobrze wiedzieli, co robią i za ile. Raport WHO z 2006 r., przeprowadzony przez zespół z Johns Hopkins University, kończył się „nadrzędną zasadą”: „Doświadczenie pokazało, że społeczności w obliczu epidemii […] reagują najlepiej i najbardziej racjonalnie, gdy ich...
Władze wszystkich krajów, niezależnie od ustroju panującego na ich terytoriach (demokratyczny, totalitarny, autorytarny, monarchistyczny, a nawet teokratyczny, czego przykładem Watykan) wdrożyły niezwykłą politykę „zamordyzmu sanitarnego”. Innymi słowy, przekształciły będące pod ich władzą państwa w oddziały zamknięte, obszar opanowany przez „zarazę”. Wprawdzie urząd cenzury, której siedziba główna w czasach Peerelu znajdowała się przy ulicy Mysiej w Warszawie, od dawna nie...
Już kilkakrotnie na łamach „Warszawskiej Gazety” poruszałem problem nierzetelności badań na temat rzekomych wielkich zaburzeń klimatycznych. Zwracałem uwagę, jak niebłahe interesy finansowe – ale też polityczne i dążenia ideologiczne, wręcz cywilizacyjne – stoją za narracją o ocieplaniu się klimatu z winy człowieka. Chciałbym raz jeszcze wrócić do problemu. Bo po kowidzie i wojnie na Ukrainie jest to kolejny bat kręcony na...