Jacek Frankowski

W czasie, gdy cała uwaga światowej opinii publicznej w kwestiach zdrowia została skierowana na zapowiadane dwuletnie przygotowania WHO do wprowadzenia Międzynarodowego Traktatu Pandemicznego w 2024 r., prowadzone były utajnione działania zmierzające do zmian w obecnie obowiązujących Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych, torujących drogę WHO do bezwzględnego przejęcia władzy, obecnie jeszcze przypisanej instytucjom krajowym, w zakresie zarządzania zdrowiem.  Proces przyspieszenia odbierania suwerenności krajowym...
Epidemia koronawirusa, zwana pandemią, dzięki codziennemu publikowaniu danych przez Ministerstwo Zdrowia, ujawniła zatrważająco niski poziom krajowych statystyk medycznych klasyfikujących przyczyny zgonów, które były podstawą przyjęcia katastrofalnej strategii walki z C-19. Z pracy naukowej profesorów Zbigniewa Strzeleckiego i Janusza Szymborskiego można się dowiedzieć, że: „WHO w swym raporcie z 2013 roku po raz kolejny wykluczyła Polskę z analiz porównawczych dotyczących umieralności...
Tymczasowe szpitale kowidowe są gigantycznym finansowym przekrętem wykreowanym przez ministra Niedzielskiego. W czasie funkcjonowania Szpitala Narodowego na stadionie w okresie od listopada 2020 do maja 2021 r. koszt pobytu jednego pacjenta w tym szpitalu pochłonął ponad 58 tys. zł. W tym czasie wydatki na leczenie jednego pacjenta w tym samym szpitalu wyniosły 560 zł. Panie...
Panika pandemiczna przestaje być siłą napędową ludzkich zachowań i co za tym idzie ciągotek szczepiennych oraz chęci korzystania z „dobrodziejstw” lockdownów. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) chce więc wykorzystać resztki paniki pandemicznej do sięgnięcia po władzę nad światem. W ostatnim czasie kilka państw europejskich rozpoczęło procedury znoszenia obostrzeń covidowych. Pierwsza uczyniła to Anglia. W Danii od 1 lutego przestały...
Szerzyciele paniki pandemicznej mogą przypisać sobie sukcesy, których miarą są efekty paniki liczone nie tylko wzrostem liczby nadmiarowych zgonów, ale także szerzeniem się psychoz obejmujących wszystkie grupy społeczne i wiekowe oraz stanów depresyjnych, których najtragiczniejszymi skutkami są samobójstwa. Moim ulubionym szerzycielem paniki pandemicznej jest prof. Krzysztof Simon, były członek Rady Medycznej przy premierze. Każda informacja...
Opinia publiczna w Czarnem jest zbulwersowana wnioskiem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Człuchowie o umorzenie postępowania karnego wobec Andrzeja L. oskarżonego o podpalenie zabudowań gospodarczych Romualda Zblewskiego, byłego nadleśniczego Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie, uszkodzenie mienia ludzi zaangażowanych w działalność patriotyczną oraz próbę uszkodzenia tablicy upamiętniającej Żołnierzy Niezłomnych na budynku Nadleśnictwa. Rozprawa ma się odbyć przed Sądem Rejonowym...
Szerzyciele paniki pandemicznej mogą przypisać sobie sukcesy, których miarą są efekty paniki liczone nie tylko wzrostem liczby nadmiarowych zgonów, ale także szerzeniem się psychoz obejmujących wszystkie grupy społeczne i wiekowe, oraz stanów depresyjnych, których najtragiczniejszymi skutkami są samobójstwa. Eric Clapton, legendarny gitarzysta rockowy, po przyjęciu drugiej dawki szczepionki AstraZeneca doznał skutków NOP. W ciągu tygodnia jego...
Polskie statystyki Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych mogłyby budzić optymizm, gdyby nie były rażąco zaniżone w stosunku do realnej liczby NOP-ów, które wystąpiły w Polsce. Procedury uznania NOP-u mają w tym swój udział, ale nie tylko… Opublikowany na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oficjalny wykaz Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych do 21 czerwca 2021 r. podawał liczbę 11 532, natomiast suma zawałów i udarów w grupie...
Dane o liczbie zawałów i udarów niedokrwiennych mózgu w grupie zaszczepionych są zatrważające. Jednocześnie liczby zawałów i udarów, które wystąpiły po „zaszczepinach”, nie znajdują odzwierciedlenia w oficjalnych wykazach NOP. Na Twitterze znalazłem niezwykle interesującą informację zamieszczoną przez Sławomira Salę z Konfederacji Korony G. Brauna. Sławomir Sala zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniami o liczbę przypadków i hospitalizacji zawałów serca...
Gdy obserwuję szaleństwo pandemiczne w krajach ogarniętych covidową paniką i równocześnie narastające protesty przeciwko pandemicznym obostrzeniom w krajach najbardziej nimi dotkniętych, to sam zadaję sobie pytanie: kim są ludzie włączający się w sianie paniki pandemicznej będącej narzędziem ograniczania podstawowego prawa, jakim jest wolność? W internetowym serwisie Świata Seriali znalazłem informację, że Ilona Łepkowska, scenarzystka hitowych...