Jacek Frankowski

Audio
Działania organów UE skierowane przeciwko polskiemu modelowi gospodarki leśnej i ochrony środowiska stanowią realne zagrożenie zarówno dla polskich lasów, jak i przyrody. Wyrok TSUE z 2 marca jest kolejnym aktem działań organów UE wymierzonych w krajowy model godzenia zadań gospodarczych i ochrony przyrody w polskich lasach. Trybunał rozpatrywał skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce wniesioną w 2021 r. na podstawie skargi z 2017 r. organizacji środowiskowych: Pracowni...
Działania organów UE skierowane przeciwko polskiemu modelowi gospodarki leśnej i ochrony środowiska stanowią realne zagrożenie zarówno dla polskich lasów, jak i przyrody. Opinie publiczną zbulwersował ostatnio komunikat o przegłosowaniu w Parlamencie Europejskim zmian dotyczących wyłączenia lasów z dotychczasowych wyłącznych kompetencji krajowych i przeniesieniu ich do kompetencji dzielonych między UE i państwa członkowskie. Zmiana przegłosowana przez PE wymaga zmiany zapisuart. 4 TFUE, czyli Traktatu...
Przez długi czas cenzura i kłamstwa budowały potęgę pandemicznego imperium zła, którego słudzy byli sowicie wynagradzani. Czy represje wobec lekarzy nieujarzmionych to konwulsje obumierającej potęgi czy potwierdzenie przemożnej siły kłamstw w starciu z prawdą? Długa jest lista organizacji, które mają znaczący udział w torowaniu przez lata drogi globalnemu reżimowi szczepień. Z pewnością na wymienienie zasługuje Fundacja Billa i Melindy Gatesów, Fundacja Rockefellera,...
Mamy złudne wrażenie normalizacji sytuacji popandemicznej w służbie zdrowia, dopóki nie zderzymy się z rzeczywistością, wcale nie marginalną. W dniu 19 grudnia Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie, działając na podstawie donosu Michała Biedziuka i w oparciu o opinię największego panikarza pandemicznego dr. Pawła Grzesiowskiego, w trybie niejawnym wydał wyrok pozbawiający dr. Zbigniewa Martykę prawa wykonywania zawodu przez rok. Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie jest...
Ich obrona obowiązkiem uczciwych ludzi! „Kto ma na rękach krew ludzi pozbawionych w czasieepidemii opieki specjalistycznej” Gdy opinia publiczna uległa złudnemu wrażeniu popandemicznej normalizacji w służbie zdrowia, nasila się nagonka Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej na lekarzy, którzy nie poddali się panice pandemicznej. Sądy lekarskie ferują wyroki odbierające tym lekarzom prawo wykonywania zawodu. Brońmy ich w imię prawdy i w interesie pacjentów,...
Trwa prześladowanie lekarzy, którzy nie poddali się panice pandemicznej i pomimo nagonki i presji przedstawiają dane oficjalnych statystyk państwowych oraz wyniki badań, także badań klinicznych producenta szczepionki firmy Pfizer, ujawniających prawdę o szkodliwości preparatów mRNA. Listę prześladowanych lekarzy i lekarek otwiera Anna Martynowska, ofiara prześladowań ze strony organów represji Dolnośląskiej Izby Lekarskiej kierowanej przez Pawła Wróblewskiego, osławionego wypowiedzią: „osoba...
Gdy całe zainteresowanie opinii publicznej koncentruje się na zagadnieniach skuteczności szczepień antykowidowych, prowadzona jest gra mająca doprowadzić do przyjęcia przez ONZ w 2024 r. traktatu pandemicznego. Traktatu, którego zapisy uczynią z WHO globalnego dyktatora dysponującego uprawnieniami ponad krajowymi konstytucyjnymi. Czas na przebudzenie, drodzy Rodacy. Temat działań zmierzających do uczynienia z WHO globalnego dyktatora podejmowany był zarówno...
Afer pandemicznych ciąg dalszy Wydawało się, że tematyka pandemiczna wytraciła swoją dynamikę. Rzeczywistość pokazuje, że jest wprost przeciwnie. Wypływające na powierzchnię skrywane dotąd fakty ujawniają porażające rozmiary przekrętów i matactw instytucji europejskich, które miały stać na straży praworządności i ochrony zdrowia mieszkańców naszego kontynentu. Przykłady? Bardzo proszę: Holenderski europoseł Rob Roos ujawnił prawdę o braku badań...
Kilkoro moich znajomych po przyjęciu drugiej dawki szczepionki zaczęło mieć problemy z pamięcią, zdolnością do koncentracji i wyciągania logicznych wniosków. O zamglenie mózgowe podejrzewam także jednego z komentujących na Twitterze mój artykułu z poprzedniego wydania „Warszawskiej Gazety”, informujący o tym, że wg angielskich oficjalnych statystyk śmiertelności kowidowej w ostatnim okresie na 10 zmarłych 9 było zaszczepionych. Reakcja czytelników na artykuł była błyskawiczna. Twitterowicz...
Przerażające dane z Wielkiej Brytanii Między 1 czerwca 2021 r. a 31 maja 2022 r. w Anglii odnotowano 29 915 zgonów z powodu Covid-19.25 280 z tych zgonów dotyczyło populacji zaszczepionej, podczas gdy tylko 4 635 zgonów dotyczyło populacji nieszczepionej. Oznacza to, że w pełni zaszczepiona populacja stanowiła 84,5 proc. zgonów, czyli 9 na każde 10 zgonów z powodu Covid-19 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jeśli chcesz nabyć rzetelną wiedzę...