Krystyna Górzyńska

Odwołanie dr Martynowskiej odrzucone 16 września odbyła się w Warszawie rozprawa odwoławcza od orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Jak się właśnie dowiedziałam, odwołanie od tego orzeczenia zostało odrzucone. Historia zatoczyła koło. Lekarze walczący o przywrócenie samorządu lekarskiego, zlikwidowanego przez komunistów w roku 1950, zapewne nie przypuszczali, jak będą działały izby lekarskie 30 lat po ich...
Gustave Le Bon w „Psychologii tłumu” pisał, że „wobec siły tłum staje się potulny”. Postępowania dyscyplinarne wobec lekarzy w Polsce w epoce COVID-19, koncentrujące się na walce z „nieprawomyślnymi” poglądami na temat metod zarządzania kryzysem koronawirusowym, wydają się zmierzać do totalnego podporządkowania lekarzy administracji rządowej, działającej zgodnie z zaleceniami WHO. Autorytaryzm nie jest dobrą metodą zapewnienia sprawnego funkcjonowania służby zdrowia....