Tomasz Łupina

Domaganie się całkowitego immunitetu dla koncernu w przypadku NOP, to kwestia wynikająca z roztropnego planowania, doświadczenia i dbałości o interesy firmy. Ale jest tu też element perfidii. Poszkodowane społeczeństwa, zmuszone są do przyjęcia preparatu, a potem płacenia za ewentualne powikłania. „Blade Runner 2049” przedstawia świat po kataklizmie, po „blackoucie” (burzy słonecznej, czy po prostu sztucznie wywołanym powszechnym niedoborze energii elektrycznej),...
„Smoleńsk” pokazał, że w wojnie psychologicznej przeciwko danemu narodowi nawet największe nieszczęście i katastrofę, jaka go spotyka, można wykorzystać do pogłębiania społecznych podziałów i dalszej dezintegracji narodowej więzi. Covid-19 to w istocie Smoleńsk 2.0, szatański samograj, gdzie wielu szatanów, specjalistów od zarządzania percepcją jest zaangażowanych. Lecz niezależni, krytykujący Brauna zdają się rzadko o tym pamiętać,...
Nasilenie NOP-ów musi być naprawdę poważne, skoro reżimowa telewizja zaczęła coś przebąkiwać, puszczając felietony o nauczycielach gorączkujących po przyjęciu mikstury. Jedno jest pewne, jeśli z powodu gnuśności nie jesteśmy w stanie obronić naszych dzieci, naszej przyszłości przed zakusami korporacyjnych sługusów, warto siebie zapytać, czy na tę przyszłość zasługujemy. „Dostałeś szczepionkę. Czy wszystko w porządku? Wydajesz się… Nie, to działa....
Ostatnio przeprowadziłem kilka rozmów ze znajomymi księżmi z różnych środowisk. Dłuższe fragmenty dwóch najciekawszych rozmów chciałem właśnie zaprezentować, ponieważ wydają się dobrymi przykładami dla mojej z góry założonej tezy. Pierwszy z rozmówców to świetny katecheta, którego poznałem w lrlandii, drugi to misjonarz, doktor nauk humanistycznych, z którym miałem zaszczyt pracować przy pewnym zbożnym dziele. Obu spytałem o to, jak sobie radzili...
Chelsea_Clinton_DNC_July_2016_(cropped1)
Spełniając błaganie arcybiskupa i potępiając apostazję, jakiej dopuściła się modernistyczna sekta, która tymczasowo okupuje Watykan, módlmy się do Pana w Trójcy Jedynego, Pana Historii, by zainterweniował ku naszej pomocy tak, by wrogowie nie pysznili się nad naszą niedolą i nie szydzi z kultu Wszechmogącego. Kiedy protestantyzm na stałe zatriumfował w państwie Sinobrodego, Anglia stała się głównym...
Judasz to duch opiekuńczy wielu z nas: ludzi miast i wsi (ci ze wsi też są z miasta, też mają telewizory). Ludzi, których duchowe korzenie okazały się na tyle płytko zakotwiczone, że uschły, gdy tylko przygrzało słońce i rozpleniły się chwasty. Iskariota to patron ludzi praktycznych. Patron tych, którzy mając słowa Boga na ustach, wyrzucili...