Dzwoni Duńczyk do Szpicbródki czyli przedwojenni bohaterowie powojennych filmów

Na półpiętrze nieznajomy zatrzymał się i zaczął coś sprawdzać w wyjętym z kieszeni notesiku. Wyglądało to, jakby sprawdzał adres, żeby się upewnić, że zadzwoni do właściwych drzwi. W chwili, gdy pani Lieberman go mijała, Duńczyk jednym ruchem wyciągnął zza pazuchy kawał żelastwa i uderzył ją w głowę. Na lata dwudzieste XX w. najczęściej patrzymy przez pryzmat gigantycznego wysiłku społeczeństwa, które po120 […]

Minister Kiszczak szuka skarbów w górach

Za profesjonalne poszukiwania złota Wrocławia władze wzięły się dopiero wtedy, gdy zbliżał się upadek anachronicznej gospodarki socjalistycznej, a dni rządów towarzysza Edwarda Gierka były już właściwie policzone. Władze potrzebowały pieniędzy i liczyły na to, że poszukiwania przyniosą skutek. Zabrakło wtedy refleksji, że prostszym sposobem byłoby rozwiązanie partii komunistycznej PZPR, wprowadzenie w Polsce liberalnego kapitalizmu i gospodarki wolnorynkowej. Górę wzięła irracjonalna […]

OD NARODOWCA DO MICHNIKOWCA

Sięgam ponownie do politycznego wcielenia Romana Giertycha sprzed kilkunastu lat, bo tylko na tym tle widać drogę, jaką przebył od narodowca do michnikowca. Startował jako patriota i narodowiec, a skończył w charakterze salonowego neofity, który po publicznej spowiedzi u Michnika na łamach „Gazety Wyborczej”, wyznaniu win i uzyskaniu rozgrzeszenia przestał być już obrońcą tych biednych uciśnionych „muszyn”, grzęznących w pajęczynie prawa. […]

Znikające cywilizacje, upadłe państwa

Wykopaliska znajdujące się 15 km od miasta Şanlıurfa idą pod prąd ustaleń historyków i archeologów, bowiem „zgodnie z istniejącą narracją historyczną Göbekli Tepe po prostu nie powinno tam być. Chociaż możemy opisać to miejsce w najdrobniejszych szczegółach, jesteśmy w stanie jedynie spekulować na temat motywów budowniczych czy kultury tamtejszych ludzi; wszystko to zostało osiągnięte 6000 […]

Przygotowania do wojny, szarże na czołgi i polska słabość, czyli mity i kłamstwa o wrześniu 1939 Cz. 1

Niemały wpływ na ukształtowanie pewnych stereotypów, podkreślających i interpretujących technologiczną przepaść między Wojskiem Polskim a Wehrmachtem, wywarła komunistyczna propaganda z okresu PRL. Na każdym kroku podkreślała zacofanie i ogólny rozkład sanacji, której rządy doprowadziły do klęski wrześniowej, całkowicie abstrahując od szerszego kontekstu społecznego, gospodarczego, geopolitycznego, cywilizacyjnego. Jednym z najsłynniejszych symboli takiej właśnie narracji stał się film Andrzeja Wajdy „Lotna” z 1959 […]

„Wiarus” – jeden z najwytrwalszych

Choć komunistyczni propagandyści przedstawiali ich wyłącznie jako terrorystyczno-rabunkową bandę, partyzanci trzymali się zasad, jakie cechowało przedwojenne Wojsko Polskie. Jak napisano w milicyjnej „Charakterystyce «Wiarusa»”, „dowódca bandy wprowadził metodę wydawania na żądanie za zrabowane pieniądze pokwitowań z podpisem Wiarus lub NZW”. Stanisław Franciszek Grabowski przyszedł na świat we wsi Grabowo Stare w rodzinie Jana i Stefanii Wądołowskich9 marca […]

Zakłamany Karol Marks i masońskie źródła żydokomuny

Przyglądając się działalności Marksa, można wyróżnić dwa marksizmy: pierwszym były prywatne poglądy Karola Marksa, drugim oficjalna ideologia racjonalistycznego i ateistycznego komunizmu, na którą złożyły się poglądy Marksa i Engelsa. Przyznać trzeba, że Marks miał talent do przekonywania słuchaczy, chociaż dzieło jego życia, słynny „Kapitał”, jest pełne sprzeczności i nigdy nie było czytane przez robotników. Jednak […]

Piękna ofiara, czyli historia 11 sióstr męczennic z Nowogródka

Nowogródzkie nazaretanki tak doskonale realizowały przykazanie miłości bliźniego, że w swoim szczerym odruchu serca nie wahały się poświęcić własnego życia w imię ocalenia schwytanych przez Niemców Polaków i posługującego w mieście kapłana. Ich prośbie stało się zadość, a męczeństwo dzielnych zakonnic pozwoliło ocalić wiele osób. Nowogródzkie siostry zakonne należały do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, czyli nazaretanek, które zostało założone […]