Dominik Kuciński

Audio
ZH_09-10_V3
Pułkownik Maczek dał dowody najwyższej klasy umiejętności dowódczych, szczególniew zakresie improwizacji operacyjnej, mobilności oddziałów, elastyczności taktycznej. Stosunkowo szeroko rozpowszechniona jest opinia, jakoby w przededniu wybuchu II wojny światowej Wojsko Polskie odznaczało się zacofaniem technologicznym i archaizmem strategicznym i operacyjnym oraz taktyką nieprzystającą do nowoczesnego pola walki. Można byłoby wskazywać na wiele wymiarów zarówno obiektywnej słabości Wojska Polskiego w 1939 r.,...
ZH_06-07-08_v2
Zakotwiczone głęboko w świadomości historycznej polskiego społeczeństwa stereotypy, mówiące o fatalnym stanie polskich sił pancernych, jak również odnoszących się do przyczyn tego stanu rzeczy, wynikających z chronicznych błędów i zaniedbań dowództwa, są zdecydowanie nieuprawnione i krzywdzące. Od 1918 roku przez Europę i świat przetaczały się mniejsze lub większe konflikty zbrojne o charakterze raczej lokalnym, które bynajmniej nie...
dodatek
Niemały wpływ na ukształtowanie pewnych stereotypów, podkreślających i interpretujących technologiczną przepaść między Wojskiem Polskim a Wehrmachtem, wywarła komunistyczna propaganda z okresu PRL. Na każdym kroku podkreślała zacofanie i ogólny rozkład sanacji, której rządy doprowadziły do klęski wrześniowej, całkowicie abstrahując od szerszego kontekstu społecznego, gospodarczego, geopolitycznego, cywilizacyjnego. Jednym z najsłynniejszych symboli takiej właśnie narracji stał się film Andrzeja Wajdy „Lotna” z 1959...
W słynnym magazynie „Life” ORP „Burza” został określony jako „the fightingest ship we have ever seen” (najbardziej waleczny okręt, jaki kiedykolwiek widzieliśmy). Doprawdy trudno byłoby sobie wyobrazić lepszą reklamę zarówno dla samego okrętu, jak i dla całej polskiej Marynarki Wojennej. Po tygodniowym odpoczynku w Greenock, który załoga wykorzystała na zregenerowanie sił i odreagowanie emocji nagromadzonych po ostatniej...
Frankreich, Calais, Zerstörte Fahrzeuge
O ile burtowe i rufowe miotacze bomb głębinowych wymagały, aby niszczyciel uprzedził ruch okrętu podwodnego, o tyle „jeże” pozwalały na atakowanie celu, który został dopiero wychwycony przez „azdyk” i znajdował się przed okrętem. Po morderczej walce stoczonej nieopodal Calais w czerwcu 1940 r. z eskadrami niemieckich samolotów nurkujących Ju-87 „Stuka”, podczas której polski niszczyciel ORP „Burza”...
O._R._P._Burza_przed_1934_(81809907)crop
ORP „Burza” nie tylko przetrwał wojnę, ale przepłynął naprawdę imponujący szlak bojowy, o czym świadczyć może fakt, że do dziś jest jedynym polskim okrętem wojennym, który wykonywał misje bojowe na południowej półkuli Ziemi. W przeciwieństwie do ORP „Błyskawicy” nie zdołał przebić się do zbiorowej świadomości polskiego społeczeństwa, co biorąc pod uwagę jego osiągnięcia, jest głęboką...
Krakau, Gefängnis Montelupich, Häftling
Nie mógł się zawahać, liczyła się każda sekunda, strażnicy już wiedzieli o ucieczce, za moment mogli wbiec na dziedziniec, a wtedy byłby zgubiony. Korzystając z wystającej klamki zamkniętej furtki, odbił się jak najmocniej w górę, aby złapać się górnej krawędzi muru. W napięciu nawet nie zdał sobie sprawy, że złapał się przeciągniętego tam drutu kolczastego,...
łupaszkowcy
„Kmicic” dał na terenie Wileńszczyzny pierwszy sygnał do podjęcia zdecydowanej i szeroko zakrojonej akcji dywersyjnej. Historia pierwszego polskiego oddziału partyzanckiego na terenie Wileńszczyzny i jednocześnie jednego z pierwszych na ziemiach polskich zaczęła się bardzo niepozornie i dość nieoczekiwanie. Osobą, która wystąpiła z inicjatywą utworzenia takiej formacji, był ppor. Antoni Burzyński „Kmicic”, 32-letni oficer rezerwy, wcześniej wprawdzie związany z działalnością konspiracyjną...
fgfg
Batalion „Zośka” zdołał zmobilizować do powstania w przybliżeniu trzystu dwudziestu ludzi w tym około trzydziestu dziewcząt i kobiet, które pełniły rolę łączniczek i sanitariuszek. W tym gronie wyraźnie najmocniejszy człon stanowiła kompania „Rudy” mająca największe stany kadrowe i najlepsze uzbrojenie. W połowie 1944 r. już nikt nie mógł mieć wątpliwości, że przegrana Niemiec to tylko...
1-1
Był życzliwy dla wszystkich, otwarty na kontakty, potrafił zadbać o atmosferę, kiedy było trzeba rozładować napięcie i spory, które siłą rzeczy się pojawiały w obliczu trudnych warunków bytowych, czasem marnej pogody i zmęczenia po dłuższych ćwiczeniach. Miał niezaprzeczalny talent do opowiadania dowcipów, które potrafiły rozbawić do łez wszystkich zebranych. Sytuacja międzynarodowa Polski latem 1943 roku...